Skip to content

Test og handleplan.

Er du bekymret for om dit barn er ordblind? Oplever I, at der er visse udfordringer med læsning og skrivning som er svære at identificere? Er der ordblindhed i familien? Så har I måske behov for en hurtig og kompetent udredning og vejledning i forhold til de vanskeligheder I oplever jeres barn slås med.

Privat Læsevejledning tester og udreder børns skriftsprogsvanskeligheder fra 3.klasse og udfærdiger en handleplan, der tilgodeser og understøtter præcis jeres barns behov for at udvikle sig som læser.

Er dit barn yngre end 3.klasse og viser det vanskeligheder med skriftsproget, kan jeg også undersøge årsagerne til dette og vejlede jer i, hvordan I bedst støtter op om jeres barns læse- og staveudvikling.

Privat Læsevejledning tilbyder også særligt tilrettelagte, intensive læsekurser, der styrker selvtilliden hos barnet og understøtter samt udvikler skriftsprogstilegnelsen.

Der behøver ikke være tale om ordblindhed, men der kan være tale om en skriftsproglig forsinkelse og denne kan man slås med længe, hvis ikke man undervises på det udviklingstrin man er nået til.

Gratis indledende samtale.

Skriftsproglig vurdering uden rapport: 3500,00 Kr

Skriftsproglig udredning inkl. rapport: 5900,00 Kr

Efterfølgende gratis vejledningssamtale.