Skip to content

Tilbud til grundskoler.

Tilbud om privat læsevejledning og test/vurdering af skriftsprogsudvikling.

Elever i skriftsprogsvanskeligheder kan ofte være en udfordring. Kompleksiteten af disse vanskeligheder gør, at det kan være svært at definere, hvor det er, skoen trykker, når det enkelte barn ikke har tilegnet sig tilstrækkelige kompetencer inden for læsning og skrivning.

Som skole og institution kan man derfor opleve sig både udfordret på ressourcer og usikker, når der er behov for at få udredt, vejledt og diagnosticeret en given skriftsprogsproblematik samt efterfølgende at få udfærdiget en konkret handleplan for den enkelte elev.

Vejledning og Trivsel tilbyder ydelser indenfor læsevejledning, undervisning af elever i skriftsprogsvanskeligheder herunder dysleksi, test og handleplaner.

Kender I til nedenstående problemstillinger, og har i brug for hjælp til en specifik opgave? Så kontakt mig for en uforpligtende samtale.

  • Vil I gerne undgå, at elever bliver fejldiagnosticeret som dyslektikere, hvis det i virkeligheden handler om en forsinket læseudvikling eller generelle indlæringsvanskeligheder?
  • Er det svært at få tiden til at slå til, eller mangler I en læsevejleder/testlærer, når I skal teste for ordblindhed, screene hele klasser samt vejlede og udfærdige handleplaner på baggrund af disse? 
  • Er Læse- skriveteknologi en hurdle for både elever og lærere?
  • Har I behov for, at en mindre gruppe elever modtager et læseløft fx i form af fx systematisk undervisning i skriftens lydprincip, undervisning i konkrete afkodningsstrategier eller ordblindeundervisning fx ved hjælp af den multisensoriske tilgang ”Tapping”?
  • Kunne I tænke jer supervision, der lægger op til sparring og refleksion over egen undervisningspraksis, hvor fokus måske er på inkluderende undervisning?

I sætter rammerne og forelægger behovet. Jeg stiller min viden, kompetencer og erfaringer til rådighed. Sammen kan vi tale os frem til måder at afhjælpe udfordringerne på samt pris.

Jeg benytter mig af evidens og forskningsbaseret viden inden for skriftsprogsproblematikker, kompensering og afhjælpning af disse, og anvender kun anerkendte testmaterialer.