Skip to content

læse- og staveudvikling.

Hjælp dit barn til at blive sikker en læser og staver.

Privat Læsevejledning tilbyder intensive læse-stavekurser suppleret med masser af selvtillid, ro og nærvær til børn og unge i grundskolen, der er usikre læsere og stavere og måske helt har mistet selvtilliden og motivationen omkring skriftsproget.

Jeg screener og vurderer, hvilken indsats, der vil understøtte og udvikle læse og staveudvikling bedst muligt.

Privat Læsevejledning køber hele tiden mange nye og indbydende materialer hjem, der ikke bare motiverer til læsning og skrivning, men også har afsæt i nyeste forskning og viden omkring børns tilegnelse af skriftsproget.

Ønsker man ikke et fuldt forløb kan man sagtens tilkøbe enkelte undervisningstimer i det tempo og i den mængde, der passer ind i jeres familie.

Gratis indledende samtale.

Undervisning efter behov a 60 min.

Pris. 700 kr pr time + de materialer, der er behov for.

Ved afbud senere end 12 timer før planlagt tid faktureres med 50% af timepris.