Hjælp dit barn til at blive sikker en læser og staver.

Privat Læsevejledning tilbyder intensive læse-stavekurser og masser af selvtillid, ro og nærvær til børn og unge i grundskolen, der er usikre læsere og stavere og derfor måske helt har mistet selvtilliden omkring skriftsproget.

Jeg screener og vurderer, hvilken indsats, der vil understøtte og udvikle læse og staveudvikling bedst muligt.

Privat Læsevejledning har købt mange nye og indbydende materialer hjem, der ikke bare motiverer til læsning og skrivning, men også har afsæt i nyeste forskning omkring børns læsetilegnelse og staveudvikling.

Gratis forsamtale

Screening, analyse og handleplan samt efterfølgende vejledningssamtale. 650kr inkl. materialer.

Efterfølgende indsats i form af læse- stavekurser. 500kr i timen. Den 10. gang er gratis.

Udgifter til materialer kan forekomme.