Mit navn er Pernille Ahrenkiel. Jeg er 41 år og har to børn på 5 og 10 år. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har 17 års erfaring med undervisning i grundskolen på alle klassetrin. Jeg er desuden uddannet læsevejleder, testlærer, Cool Kids Supervisor og har flere kurser inden for relations-kompetence og coaching. Jeg udreder og underviser også ordblinde. Tidligere har jeg også arbejdet som læse-stave-konsulent på et opholdssted for anbragte unge.

Hjælp dit barn til at blive en sikker læser.

 Jeg ved gennem mange år som lærer, konsulent og læsevejleder, hvor afgørende det er for et barns selvopfattelse og trivsel at kunne mestre læsning lige så godt som kammeraterne. Desværre ved jeg også, hvor få ressourcer, der er i skolerne til at kunne løfte og hjælpe alle børn, hvor læsning ikke kommer af sig selv, men derimod opleves som en daglig modgang og nederlag, der til sidst får store konsekvenser for barnets selvværd. Gode læsekompetencer hænger uden tvivl sammen med både trivsel og mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse.