Skip to content

Profil

Hvem er jeg:

Mit navn er Pernille Ahrenkiel. Jeg er 46 år, gift og har to børn på 10 og 15 år. Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2002 og har 23 års erfaring med undervisning i grundskolen på alle klassetrin.

Jeg er desuden uddannet læsevejleder, testlærer, Cool Kids Supervisor og har flere kurser inden for relations-kompetence og coaching. Jeg har tidligere arbejdet som læse-stave-konsulent på et opholdssted for anbragte unge.

Jeg driver i dag, på 6. år, min egen virksomhed, hvor jeg vejleder, udreder og underviser ordblinde og elever med andre skriftsprogsvanskeligheder.

Hjælp dit barn til at blive en sikker læser.

Jeg ved gennem mine mange år som lærer, konsulent og læsevejleder, hvor afgørende det er for et barns selvopfattelse og trivsel at kunne mestre læsning lige så godt som kammeraterne.

Desværre ved jeg også, hvor få ressourcer, der er i skolerne til at kunne løfte og hjælpe alle børn, hvor læsning ikke kommer af sig selv, men derimod opleves som en daglig modgang og nederlag, der til sidst får store konsekvenser for barnets selvværd.

Gode læsekompetencer hænger uden tvivl sammen med både trivsel og mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse.