I mange kommuner tilbydes elever et såkaldt VAKS forløb, når de er i risiko for at udvikle dysleksi. Desværre er det ofte et spørgsmål om ressourcer når dette udføres i praksis og kan variere betydeligt fra skole til skole i forhold til om børn får den daglige systematiske undervisning som VAKS systemet foreskriver, og som er nødvendigt for at afhjælpe læsevanskeligheder.

Hos Privat Læsevejledning i Gørlev kan børn fra 3.-9.klasse med dysleksi eller børn med lignende læse og stavevanskeligheder modtage systematisk undervisning ved hjælp af materialet ”ORD” som er blandt de nyeste metoder i ordlæse- og stavestrategier der findes på markedet. Denne undervisning giver den ordblinde eller læsesvage solide strategier til at læse og stave ord.

En grundlæggende strategi i materialet ”ORD” er den multisensoriske teknik, ”tapping”, der hjælper barnet med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen og giver barnet en taktil/kinæstetisk fornemmelse for, at bogstavernes lyde kan samles til en sammenhængende stavelse og et ord. Ved at benytte teknikken ”tapping” arbejder man ud fra veldokumenteret viden om, at det vi gør med kroppen husker vi bedre.

Fra januar 2019 tilbyder jeg undervisning i ordlæse- og stavestrategier med materialet ”ORD” til børn der er testet ordblinde eller har fonologiske vanskeligheder.

Undervisningen tilkøbes som forløb og varierer i længde alt efter hvor hurtigt eleven tilegner sig de forskellige strategier. Det er ikke sikkert, at barnet har behov for alle 4 forløb. Dette vurderes på baggrund af en udredning af barnets læse og staveudvikling.

1. forløb Lydrette enstavelsesord og lydrette flerstavelsesord

2. vokallyde

3. Rødder

4. endelser

Eksempel på et intensivt forløb:

Gratis forsamtale med barn og forælder.

En udredning/vurdering af barnets læse- og staveudviklingsniveau ca. 1,5 time 650kr.

7-8 ugers forløb a ca. 2 timer ugentligt.

Materialer ca. 100kr pr. bog Max 5 bøger.

Evaluering efter ca. 7 uger og fælles vurdering af behovet for yderligere tiltag.

I alt pr. forløb

7.500kr

Plus materialer og udredning.