Skip to content

Faglig indsats omkring dysleksi og andre læsevanskeligheder.

I mange kommuner tilbydes elever et såkaldt VAKS-forløb, når elever er i risiko for at udvikle dysleksi. Desværre er det ofte et spørgsmål om ressourcer, når dette udføres i praksis og kan variere betydeligt fra skole til skole i forhold til om børn får den daglige systematiske undervisning som VAKS systemet foreskriver, hvilket er nødvendigt for at afhjælpe læsevanskeligheder.

Hos Privat Læsevejledning i Gørlev kan børn fra 3.-9.klasse med dysleksi eller børn med lignende læse- og stavevanskeligheder modtage systematisk undervisning ved hjælp af materialet. Bl.a. ”ORD” og “Ordheltene” som er blandt de nyeste metoder og materialer i læse- stavestrategier, der findes på markedet. Denne undervisning giver den ordblinde eller læsesvage solide strategier til at læse og stave ord nye ord.

En grundlæggende strategi i materialet ”ORD” er den multisensoriske teknik, ”tapping”, der hjælper barnet med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen, og giver barnet en taktil/kinæstetisk fornemmelse for, at bogstavernes lyde kan samles til en sammenhængende stavelse og et ord. Ved at benytte teknikken ”tapping” arbejder man ud fra veldokumenteret viden om, at det vi gør med kroppen husker vi bedre.

Fra januar 2019 tilbyder jeg undervisning i ordlæse- og stavestrategier med materialet ”ORD” til børn og unge,, der er testet ordblinde eller har fonologiske vanskeligheder.

Gratis indledende samtale med barn og forælder.

16 undervisnings gange a 60 min.

Pris i alt pr. forløb:

10.000 kr + materialer og bøger ca. 500 Kr

Ved afbud senere end 12 timer før planlagt tid faktureres med 50% af timepris.