Skip to content

Engelsk og Tysk

Hos Privat Læsevejledning tilbyder vi også engelsk og tyskundervisning.

Tysk:

Er du kommet skævt ind på tyskfaget ?

Synes du grammatik er svært ?

Vil du gerne være bedre til at læse og tale tysk ?

Har du nogle “tyskhuller”, du gerne vil have udfyldt ?

Vi tilbyder eneundervisning eller i små grupper.Vi sammensætter kursets indhold sammen med dig. Vi udarbejder en plan for indhold og længden på kurset.

Et grundforløb vil typisk være 10 undervisningsgange a 60 min, hvor vi gennemgår den grundlæggende grammatik og arbejder med lettere tekster for at opøve udtale, ordforråd og samtale på tysk.

Der vil endvidere være små skriftlige øvelser for at underbygge læringen.Kurset kan forlænges efter behov.Vi evaluerer efter hver gang i samtale med eleven for bedre at kunne afdække vanskelighederne og målrette undervisningen.

Undervisningen varetages af tysklærer med mange års undervisningserfaring, samt flere års erfaring som statslig beskikket censor i mundtlig og skriftlig tysk ved folkeskolens afgangsprøver.

Gratis indledende samtale

10 undervisningsgange a 60 minutter plus materialer.

Ved afbud senere end 12 timer før planlagt tid faktureres med 50% af timepris.

Engelsk: