Skip to content

Læse-Camp Uge 30

Læse-camp uge 30 for børn, der har brug for et sjovt, godt og sikkert læse-boost.

For 3. år i træk gentager Privat Læsevejledning vores succesfulde Læse-Camps. Denne gang i uge 30. Målgruppen er børn i læsevanskeligheder, der har brug for at udvikle sig som læsere og genvinde motivationen, så de kan vende tilbage efter sommerferien med fornyet mod og større sikkerhed i læsning og stavning.

Har du et barn, der stadig kæmper med sin læsning?

Har dit barn mistet motivationen fordi læsning og skrivning er blevet for hårdt?

Tænker du, at der bare skal noget mere og andet til?

Så se hvad Privat Læsevejledning kan tilbyde dit barn:

Vi er to uddannede lærere, der tilbyder sjov og hæsblæsende undervisning på et lille hold max 6 børn. Der vil være en masse sjove, aktive og spændende læse- og skrive aktiviteter, der hjælper jeres barn med at tilegne sig bedre læsefærdigheder og opnå større selvtillid og motivation.

Dagen bygges op over samme genkendelige faste struktur:

•                         Læsetræning én til én i afpasset litteratur.

•                         Spil/lege med fokus på læsning og stavning gennem sjove og aktive tilgange.

•                         Detaljearbejde med bogstaver og bogstavers lyde.

•                         Detaljearbejde med ord og stavelser.

•                         Vi arbejder med læsning og stavning gennem programmering og kodning af små robotter.

•                         ”Tapping” som ordlæsestrategi særligt henvendt til ordblinde og elever i fonologiske vanskeligheder.

Ved de fleste aktiviteter kobles fysisk og legende aktiviteter på, og der tages højde for børnenes faglige niveau.

Undervisningen foregår i Gørlev fra kl. 9.00-14.00 og koster 6.900kr inkl. materialer og let forplejning. Nærmere info tilsendes ved tilmelding. Beløbet kan deles over to rater.

Tilmelding er bindende og kan ske på tlf. 42207304 og mail. vejledningogtrivsel@gmail.com

Bedste hilsner Pernille Ahrenkiel – Privat Læsevejleder.